Image

Sayasaya çalışmasının devamı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’inden alınan İstanbul Minibüs Hatları planlarından  minibüs hatları ile bağlanan ve başlayıp-sonlandığı ilçeleri kentin ağ görselleştirilmesine dahil ediyoruz. Minibüs hatlarının ilçe sınırlarına göre bağlantıya geçtikleri ilçeleri hattına göre sıralayıp .xml dosyasına işledik. Hali hazırda 122 hat planı bulunuyor ve her hat kendi içinde farklı güzergahlarda çeşitlenebiliyor, bu çeşitlenmelerle 325 adet farklı güzergah tespit ettik. Bu minibüs hatları, çalışmanın bir önceki aşaması olan otobüs ağı görselleştirmesine ekleyerek oluşan farklılıkları inceliyeceğiz.

Image

Advertisements