Bu çalışma Nilüfer Kozikoğlu’nun Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Programındaki dersinde yapıldı. Öğrenciler İETT web sitesinden tek tek tüm hatların duraklarını ve bağlı oldukları durakları toplayıp bir excel dosyası haline getirdiler.

Daha sonra bu excel dosyası Cytoscape ağ görüntüleme programı yardımı ile görüntülendi.

İlk yapılan çalışma bütün durakları görüntülemekti. Yukarıdaki görüntü bütün durakların bağlı oldukları hatlarla birlikte forced layout  ile çizilmesini gösteriyor. Düğüm büyüklükleri bu duraklardan geçen hat sayısına göre değişiyor. Düğümlerin renkleri de o durakların merkeziyetlerine göre değişiyor. Kırmızı renkteki duraklar en merkezi olanlar. Yani herhangi iki durak arasındaki en kısa yolun en fazla geçtiği duraklar. Yeşil olanlar ise en az merkezi olanlar.

Durakların görüntülenmesinden sonra bu durakların bulundukları ilçeleri hatlar üzerinden birbirine bağladık. Burada da yine ilçelerin büyüklükleri onlardan geçen hatların yoğunluğuna bağlı olarak belirlendi. Renkler de yine merkeziyeti gösteriyor. Yukarıdaki şekil bize İstanbul’un 3 bölgeye bölündüğünü gösteriyor. Bu üç bölgeye bölünmeyi coğrafi olarak Asya, Avrupa ve Avrupa’nın Haliç nedeniyle bölünmesi şeklinde zaten biliyoruz. Fakat ilginç olan IETT hatlarının da bize aynı bilgiyi vermesi.

Hatların başlangıç ve bitiş duraklarını alıp sadece bunları birleştirdiğimiz zaman Asya – Avrupa ayrımını çok daha net görüyoruz. Burada ortaya çıkan diğer ilginç bir sonuç ise en merkezi duraklar olarak Taksim ve Kadıköy’ün ortaya çıkması.

Başlangıç ve bitiş duraklarının bulunduğu ilçeleri çizdiğimiz ve yine bütün şekillerde olduğu gibi Forced Layout algoritması ile düzenlediğimiz zaman Şişli’nin en merkezi ilçe olduğu ortaya çıkıyor.

Advertisements