İsteklerimizden biri de yeni yarattığımız çokgenleri gruplar halinde kullanabilmekti. Elimde bir C çokgeni varsa bunun içine başka bir B çokgeninini gömebilmeliyim. Ve bunları çizdiğim zaman hepsini birden çizebilecek.

Bunun için aşağıdaki gibi bir yapıyı kullanabiliriz.

Nesne2B bir interface'dir. Cokgen ondan türer ama ondan içerir.

Nesne2B (yani 2 boyutlu nesneler) ismini verdiğim genel bir interface yaratıyorum. Bunun amacı Nokta ve Cokgen‘leri aynı isimle çağırabilmek. Bundan türemiş olan Cokgen aynı zamanda Nesne2B‘lerden oluşan bir array’e sahip.

Kodun tamamı Dropbox’ta kutsi klasörünün altında CokgenDeneme ismiyle kayıtlı

Advertisements