Lütfen okumaya “Yeni bir seviye için giriş” yazımdan başlayın. Sonra “Yeni seviye” başlıklı yazımı okuyun.

Yeni bir sorun var demiştim. Yeni sorun mevcut şeklin kenarından yaratacağım yeni şekil ile devreye giriyor.

Bir şekil yarattım diyelim. Bu şeklin iki noktasını (ki bir doğru parçası oluşturur) gösterip demek istiyorum ki, bunları kullanan yeni bir şekil yarat. İşte aşağıda bir örnek.

...
 // once bir fabrika yaratayim
 CokgenFabrikasi cf = new CokgenFabrikasi();
 // simdi de bunu kullanip yeni bir cokgen yaratalim
 Sekil cokgen = cf.yarat(20.0f, 5, 0.0f);
 // simdi yeni bir cokgen istiyorum
 // bunun icin nevcut cokgenin hangi kenarina istedigimi belirtmem
 // gerekcek. O halde once o kenara ait noktalari alayim
 Nokta birinciNokta = cokgen.getNokta(1);
 Nokta ikinciNokta = cokgen.getNokta(2);
 // bu bana birinci ve ikinci noktadan gecen 5 kenarli yeni bir cokgen
 // yaratacak.
 Sekil ikinciCokgen = cf.kenardanYarat(birinciNokta, ikinciNokta, 5);
 ...

Dikkat ederseniz birinci çokgenin kenarından yarattığım ikinci çokgen için de CokgenFabrikasi‘ni kullandım. Çünkü çokgen yaratma bilgisi sadece CokgenFabrikasi‘nda var.

Fakat sorunum bunda değil. Sorunum elimde cokgen ve ikinciCokgen isminde iki ayrı Sekil‘in kalması. Bunlar ayrı ayrı duruyorlar elimde. Tek bir isim altından onları çağıramıyorum. Oysa ben örneğin 5 adet çokgeni bir isimle çağırabilmek istiyorum.

Kare, üçgenler ve beşgeni ayrı ayrı değil tek isimle çağırmak istiyorum.

Üstelik bunu yaptığım zaman bunun altındaki şekilleri de kaybetmek istemiyorum. Bu öbeği obek olarak isimlendirdiysem onun altındaki beşgen’e ve ayrı ayrı üçgenlere de ulaşabilmeliyim.

Bir başka değişle daha karmaşık şekillerle uğraşabilmek istiyorum. Sanki bir çizim programında birden fazla şekli fare ile seçip bunları “Group” komutu ile tek bir vücüt haline getirebilmem gibi. Grupladıktan sonra artık onları hep birlikte sürükleyip bırakabiliyorum ve diğer taraftan istediğim zaman da bunları ayırabiliyorum.

Ama neden bunu yapmak isteyeyim. Şu anda belki çok açık değil amacım ama şimdilik şunu söyleyebilirim: ilk etapta kendimi düzgün çokgen ve yıldızlardan kurtardım. Şimdi de tek parça halindeki şekillerden kurtarıyorum. Bundan sonra benim birimlerim daha karmaşık birden fazla şekil grubundan oluşabilecek.

Advertisements