This slideshow requires JavaScript.

processing de yapılan bu çalışmada tanımlanan bir nesne üzerinde mouse hareketi ile öteleme hareketi elde edilmeye çalışılmış ve görsel olarak bu oluşturulan nesnenin ekran üzerinde iz bırakması ile tanımlanmıştır..örnekte nesne olarak rectangle (rect) kullanılmış ve processing de rect(x,y,width,height) şeklinde tanımlı olduğundan her bir değişken for döngüsü içinde tanınmalanarak i değişkenine bağlanmıştır..böylece herbir değişken for döngüsü içerisinde tanımlı olan limit esas olmak üzere bir serbestlik kazanmıştır..aynı değişkenler sabit tamsayılarla tanımlandığında ise nesnenin boyutunda bir değişim gözlenmezken x ya da y aksı üzerinde doğrusal bir hareket gözlenmiştir..nesne integer(int) sayısı ile tanımlanmış böylece for döngüsü içindeki min ve max limitlerin kaç aralığa bölüneceği belirlenmiştir; burda int sayısının artması aynı nesneyi oluşturmak için geçen süreyi arttırmış ve nesne hareketini azaltarak ötelenme hareketinin ekranda gözlenme süresini arttırmıştır..buna ek olarak ekranın her bir köşesinde mouse x ve mouse y kullanılarak mouse basılı tutulmak kaydıyla başta belirtilen nesnenin renklerinin değiştirilebilmesi mümkün olmuştur..bu özelliği aslında nesne yer değiştirdikçe ekranın farklı koordinat noktalarıyla tanımlı farklı özellikteki mekanların özelliklerine nesnenin ayak uydurmaya çalışması olarak tanımlayabiliriz..belki bir sonraki adım olarak derste kurmaya çalıştığımız agent-class çalışmasında birbirini takip eden nesnelerin bu şekilde iz bırakması ve o nesnelerin renk özelliklerine benzerlik göstermesi olarak çalışmayı ilerletmek mümkün olabilir..tabi bunun için çoklu nesnelerle çalışmayı tam olarak çözebilmiş olmam gerekiyor öncelikli olarak :)) processing dosyasını dropbox a da ekledim, burda adım adım her bir komutu açıklamaya çalıştım..herkese kolay gelsin..

Özge Hazer

processing kodu

Advertisements