Herkese merhaba!…

WordPress üzerinden kaynak kodları verilen nesne tabanlı poligon ve yıldız üretme “generator” eklentisi örneğinden çıkarak orthogonal grid üzerine örüntü dizdirme üzerine çalışma yaptım. Öncelikle “Nato Yıldızı” basit geometri şeklini, biraz da programı anlamaya yönelik manuel yoldan üretme gayretine girdim.

This slideshow requires JavaScript.

Buna göre uygulama şu şekilde gelişim göstermiştir; Öncelikle örüntüyü oluşturan iki boyutlu “line” ile çizim yapılabilmesi için hassas koordinat verileri oluşturulmuştur. Bu sırada AutoCAD programından faydalanılmış ve istenilen örüntüyü elde etmek üzere bir takım varyasyon denemelerinde bulunulmuştur. Daha sonra iç içe iki “for” döngüsüyle örüntüler gridal formda dizdirilerek bir “örüntü kümesi” yaratılmıştır. Apsis ve ordinat değerlerine bağlı kalarak gridal formda dizdirilen her bir örüntü, söz konusu değerlerin artmasıyla HSB renk skalasında farklı renklere bürünmüş ve boyut olarak da değişmiştir. Böylece apsis ve ordinatın artmasıyla siyah fon üzerinde gittikçe rengi ve boyutu değişmekte olan, bu şekilde farklı kompozisyon alternatiflerinin bir arada görülebileceği iki boyutlu bir küme oluşturulabilmiştir.

Daha sonra oluşturulan bu küme üzerinde bir takım animasyon seçeneklerinin kullanılabilmesi adına, küme Processing ortamından dış ortama .png formatında aktarılmış ve programın bundan sonraki aşamalarda vektörel değil de pixel bazda çalışabilmesi için programa söz konusu uzantılı dosya geri çağırılmıştır. Bir takım değişkenlerin de atanmasının ardından klavye ve fare araçlarıyla pixel tabanlı örüntü kümesi üzerinde transformasyon yapmak üzere bir takım komut satırları düzenlenmiştir. Bu sırada kümenin arayüz içerisinde “orbit” ve “zoom” seçenekleriyle birlikte, örüntü kümesini oluşturan “pixel” lerin üçüncü boyutta (sinüs ve cosinüs matematiksel ifadelerine de bağlı kalarak) periyodik şekilde sürekli tekrarlanan bir çizgi hareketine dönüştürülmesi projeyi daha da ilginç bir hale getirmiştir. Bu sırada arayüz genişlik ve yükseklik değerlerine de bağlı kalınmış, geliştirilen bir takım fonksiyonlarla da proje geliştirilmeye ve yeniden düzenlenmeye açık bırakılmıştır.

İkinci olarak, söz konusu örüntü dizdirme ve “tiling” (desen) üretme konusunda daha varyasyonel üretime izin veren WordPress üzerinden verilen kodları, önceki kodlamaya ekleyerek daha esnek üretim gösteren ve döngü başında tekrarlanan “background” komutu ve “beginShape” komutu yardımıyla gerçekten “tiling” (desen) üretme hedefine daha yakınlık gösteren yeni bir uygulama daha yaptım.

Doğan Türkkan

Advertisements