SketchPad ile ilgili (üzerinde yoğunlaştığım çalışmayla da ilgili olarak) ilk keşiflerim, farklı gridal varyasyonlara izin vermesi (ortogonal grid düzeni, kutupsal koordinatlar yardımıyla gridal formasyon) ve şu ana dek alışılagelerek kullanmadan edemediğimiz diğer yardımcı komutların (snap, segment, v.s.) kullanış biçimleri oldu. Bu bakımdan, “simple” gözüken bir programın gerçekten “simple” arayüzü yardımıyla  kompleks iki boyutlu geometrileri oluşturmadaki performansı etkileyiciydi. Daha sonra ilgili örüntüyü oluşturmada röper noktası teşkil edecek “A” ve “B” noktalarını canvas üzerine yerleştirerek basit transformasyon komutları (dislate, reflect, v.s.) yardımıyla birbirlerine göre rölatif merkezler etrafında çoğalttım ve segmentler ile bağladım. İleride kullanacağım “iterate” komutuna zemin hazırlamak maksadı ile söz konusu çoğaltmayı yalnız bir defalık koordinat ekseni orijinine yönlendirdim. Oluşturulacak desenin yalnız çizgisel elemanlarla değil, aynı zamanda renk yardımıyla okunabilirliğini sağlamak adına “triangular area” komutu yardımıyla kimi alanlarda “fill color” uyguladım. Sonrasında ise deseni iki yörüngede çalışmayı tercih ettim.
1) Öncelikle 60 derece ve katları ışınları yakalayacak şekilde bir takım segmentler oluşturarak bunlara göre temel bileşen deseni “reflect” komutu yardımıyla çoğalttım. Daha sonra, yine temel bileşen deseni üzerinde 3 kere olmak üzere “iterate” komutu uygulayarak temel deseni kutupsal bir şekilde çoğalttım. Bu sırada aslında Koch Curve ve Sierpinski Triangle örneklerinde olduğu gibi bir takım matematiksel önermeler yakalamaya çalıştım. Böylece sonuç ürün diyebileceğimiz bir motif ortaya çıkmış oldu. Söz konusu ürün, manuel imleç tutuşları ve animasyon seçenekleri ile varyasyon zenginliğine gidebilmektedir. Yine aynı ürün, farklı fonksiyon grafikleri üzerinden “slider” üretimiyle matematiksel bir mantığa oturtulup değişim periyodik ya da fonksiyonel bir şekilde izlenebilmektedir.
2) İkinci yörüngede ise “Custom Tool” komutunu kullanmayı tercih ettim. Buna göre en başta oluşturduğum temel bileşen deseni yalnız iki noktanın belirtilmesiyle yeniden oluşturacak yeni bir komut türetmeyi denedim ve başarılı oldum. Buna göre farklı büyüklük ve yörüngede, yaklaşık 34 satırlık bir script yardımıyla oluşturulan “translate_reflect” komutu ile temel bileşen desen kopyalanıp düzenlenebilmekte ve üzerinde yine “iterate” komutu kullanılabilmektedir.

This slideshow requires JavaScript.

 

Doğan Türkkan

Advertisements