İslami bir motifin pergel ve gönye ile çizimine benzer bir geometrik ilişki oluşturulmuştur.

İlk aşamada çemberlerin birbirleri ve akslarla olan ilişkileri düzenlenmiş ve çemberlerin kesişim

noktalarının oluşturduğu gride doğru parçaları yerleştirilerek islami motif oluşturulmuştur.

Kontrol noktaları ve akslar, çemberlerin çaplarını ve ilişkilerini kontrol etmektedir. Çemberlerin

ilişkilerine bağlı olarak da islami motifin formunda farklılaşmalar gözlemlenmektedir.

Dropboxta bu çalışmanın sketchpad 4.07 dosyaları, derste çalıştığımız simulasyonun çalışan halinin

processing dosyaları (alternatif biçimde yazdım), pattern deformasyonu ile ilgili yaptığım processing

çalışmasının processing dosyaları ve exe dosyası Arman klasörünün içinde bulunmaktadır.

Çalışmaları yapmam birer saat sürdü, bunları buraya koymam ise 3 saat sürdü, derste bir kişinin

wordpress anlatmasını talep ediyorum.

                                                                                                                                                                          Arman

Advertisements