• İlk çalışmada ( ilk 3 slide) merkezde 1 etrafında 6 çember olan ana pattern kullanılmıştır.

Dış çemberler, yine dış çemberlerden bir tanesinin merkez daire ile kesiştiği bir noktadan kendi etrafında çevirilmiştir. Bu dış çemberlere ve noktaya tracing özelliği verilerek, bu hareketin devamlılığı vurgulanmaya çalışılmıştır.

  • İkinci çalışmada (sonraki 6 slide) yine merkezde 1 etrafında 6 çember olan ana pattern kullanılmıştır.

Burada çemberlerin kesişme noktalarından biri split edilerek bu bütünden ayrılan çemberin X ekseninde – ve + olarak her iki yönde de hareketi yine bu çembere tracing özelliği verilerek vurgulanmaya çalışılmıştır.

This slideshow requires JavaScript.

  • Üçüncü ve son çalışmada da (son 8 slide) yine merkezde 1 etrafında 6 çember olan ana pattern kullanılmıştır.

Burada ise amaç hem bu çemberlerin kesişim noktalarından oluşan ters ve düz üçgenleri oluşturmak ve iç içe geçmiş bu çemberlerin kesişim noktalarından geçen doğruların -ışınların- oluşturduğu altıgenlerin merkez çemberin merkezi etrafına dönüşünü ve bu ışınların bu dönüşe bağlı açısal değişimini gözlemleyebilmektir.

Tüm bu birlikte işleyen merkezden split ettiğimzde ise ortaya en son figure çıkmaktadır.

Advertisements